En commemoració del Dia Mundial de la SIDA, es va celebrar la presentació de la propera aplicació de les proves ràpides del virus de la immunodeficiència humana (VIH) i del virus de l’hepatitis C (VHC) al Prat de Llobregat.

L’esdeveniment es va dur a terme el darrer 2 de desembre a la Sala d’Actes de la Biblioteca Antonio Martín a càrrec del Sr. Benet Rifà, de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, Sra. Pilar Aramburu, responsable del SISA, i Luisa Taboada, directora de l’SPAI.

L’Ajuntament del Prat de Llobregat vol promoure el diagnòstic precoç del VIH i VHC, mitjançant l’aplicació de les proves a dos dels seus serveis municipals: el Servei d’Informació sobre Sexualitat i Anticoncepció (SISA) i Servei Integral per a les Conductes Addictives (SPAI), gestionat per ATRA des de l’any 2005.

El diagnòstic precoç del VIH i VHC permet disminuir les pràctiques de risc en les persones infectades, reduint les taxes de transmissió. Alhora, també, repercuteix positivament en la salut de la persona infectada a l’aprofitar els beneficis dels diferents tractaments.