A partir d’aquest mes de juliol ATRA gestionarà un servei municipal de Vilanova i la Geltrú, destinat a l’atenció i l’acolliment d’urgència per a dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles a càrrec.

Els serveis d’atenció i acolliment d’urgències són serveis especialitzats que faciliten acolliment temporal, de curta durada, a les dones que estan o han estat sotmeses a situacions de violències masclistes i, si és el cas, a llurs filles i fills, per tal de garantir-ne la seguretat personal. Així mateix, faciliten recursos personals i socials que permetin una resolució de la situació de crisi i que donin resposta a la contenció emocional d’emergència.

Com a servei d’urgències té la funció d’ajudar les dones a sortir d’una situació greu de maltractament, que les posa en risc a elles i als seus fills i filles, i d’oferir un espai segur on poder assimilar el que estan vivint i prendre decisions sobre els canvis que volen fer per millorar la seva qualitat de vida. Tot això, amb l’acompanyament de professionals especialistes en intervenció en violències masclistes, que ofereixen suport en la reubicació, l’adaptació a la nova situació i la recomposició.

L’objectiu principal del servei és teixir una xarxa de suport per a la recuperació de les dones i els seus fills i filles, així com establir un pla conjunt amb l’objectiu de determinar el futur en un altre allotjament, ja sigui especialitzat o autònom.

ATRA ja gestiona altres recursos i programes d’atenció i acompanyament a dones víctimes de violències masclistes a la comarca del Garraf, com el Pis amb Suport Aloges –un servei residencial de suport que proporciona atenció integral a dones soles (o amb els seus fills i filles a càrrec), amb problemàtiques derivades de trastorns mentals i que es troben en situació de violències masclistes, i que pertany a la xarxa de recuperació integral de la Sub-direcció General de Lluita contra la Violència Masclista de la Generalitat de Catalunya– o el Programa “Actua Dona” –un programa comunitari, integrador i d’atenció centrada en la persona, que ofereix suport a dones amb problemàtica derivada del trastorn mental, que pateixen o poden haver patit violències masclistes–.