Fa més de dos mesos el programa Actua va estrenar Apptu@, una aplicació innovadora, interactiva i propera que permet mantenir un contacte més continu, directe i estret entre persones usuàries, professionals i voluntariat del programa. Conversem amb Yolanda Guasch, coordinadora dels Programes Actua, per conèixer més detalls d’aquesta gran iniciativa i les primeres impressions i reaccions al llançament de l’aplicació.

Com va sorgir la idea de desenvolupar l’aplicació Apptu@? A quina necessitat o necessitats que hagueu detectat respon la seva creació?

El programa Actua es va posar en marxa l’any 2014, al municipi de Vilanova i la Geltrú, com a programa pilot. Al 2016 va començar també al districte de Gràcia i des del 2017 abraça tota la ciutat de Barcelona. Aquest programa és un projecte viu i flexible que ha anat adaptant la seva metodologia per poder donar resposta a les necessitats de les persones usuàries, a les que acompanyem des d’una atenció integral i centrada en la persona.

Amb la consolidació del programa, cap al 2016, vam detectar la necessitat de mantenir un contacte més continu i estret amb les persones usuàries utilitzant les noves tecnologies, concretament amb l’aplicació de WhatsApp, que permet una comunicació dinàmica entre les persones usuàries potenciant la interrelació i millorant el contacte social.

En aquest moment ja comencem a plantejar-nos la possibilitat de poder dissenyar alguna App específica per al programa, que permetés un contacte més proper entre les persones usuàries, voluntàries i l’equip i un seguiment més continu dels objectius a treballar amb les persones ateses. Però el cost del desenvolupament d’aquesta aplicació era molt elevat, pràcticament  inassumible.

És amb la incorporació a l’equip d’una companya amb experiència en el disseny de pàgines web i d’aplicacions per a mòbil, que reprenem el tema i, finalment, durant els darrers mesos del 2019 vam començar a definir el contingut de l’app i com pensàvem que podríem millorar el suport des del nostre programa amb la utilització d’aquesta aplicació.

La situació recentment viscuda amb la Covid-19 i la “nova normalitat” ens van confirmar la necessitat de desenvolupar de manera urgent i ràpida l’aplicació Apptu@, que permet trencar les barreres de la distància i mantenir el nostre suport i treball amb les persones usuàries, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Per això, durant alguns mesos del 2020 vam estar treballant intensament en el desenvolupament de l’aplicació.

Apptu@ és un naming molt encertat, un bon joc de paraules, com va sorgir?

Bé, el resultat final del nom escollit ha estat pura creativitat, però evidentment té a veure amb la nostra essència i amb el nom del programa Actua adaptat a les TIC.

A qui va dirigida l’aplicació?

Amb aquesta aplicació volíem arribar a molta gent, per això està formada per una part pública i per una part privada.

La part pública ens permet poder arribar al gran públic, a tothom: persones del col·lectiu de salut mental, professionals de la salut, professionals del sector social, persones interessades en el voluntariat, familiars, estudiants, professionals de l’administració, etc. D’aquesta manera podem posar en valor la nostra entitat i la tasca que fem els i les professionals dels recursos i serveis que la formem. I, el més important, podem donar visibilitat a les persones que conviuen amb un trastorn mental i a les dones que a la vegada pateixen violència de gènere. A més, ens dóna l’oportunitat de trencar estereotips i treballar per pal·liar l’estigma que pateixen aquestes persones, potenciar el voluntariat com a valor social, treballar en xarxa, apropar la ciutat i les persones als nostres usuaris i usuàries, fomentar els valors que promouen una societat més sostenible, etc.

La part privada de l’aplicació ens permet poder registrar pactes, acords i objectius a treballar de manera individual, facilitant l’accés de la persona en qualsevol moment a  l’aplicació tenint un seguiment més directe i continu de la seva evolució. Aquesta aplicació ens permet poder actualitzar el treball individual in situ quan es realitza la visita, fent partícip a la persona usuària.

Quines avantatges creieu que aporta l’aplicació als diferents Programes Actua, Actua Jove i Actua Dona?

Crec que l’aplicació representa una millor adaptació del nostre programa a perfils joves, acostumats a les noves tecnologies. També permet l’accés directe a diferents serveis d’urgències mèdics, de violència de gènere, de seguretat, etc. Facilita la visibilitat de les dones que pateixen trastorn mental i violències masclistes, posant lletra i imatge als seus escrits i compartint sentiments amb altres dones, a més de potenciar la sororitat. Ens dóna  l’oportunitat de poder formar i acompanyar les persones usuàries en les noves tecnologies, i assegurar-nos que ningú queda enrere. Podem compartir informació de l’entitat, formacions, notícies, activitats de la ciutat, etc. En definitiva, connectar la persona amb el seu entorn. A més, volem col·laborar a prendre consciència de la necessitat de treballar per una societat més sostenible, en línia amb els nostres ODS, compartint accions i actes.

Quins avantatges creieu que aporta a les persones que l’utilitzen?

Els permet prendre contacte amb el món de les noves tecnologies i formar-se, per adaptar-se millor als temps actuals. Millora la informació i el coneixement de les possibilitats que els ofereix la seva ciutat, així com el coneixement d’altres recursos i serveis que poden necessitar. Millora dels objectius a assolir amb un accés ràpid als mateixos, interacció amb altres usuaris i usuàries, el contacte amb el voluntariat, etc.

Apptu@ està disponible a les plataformes App Store i Google Play i, per tant, és executable per a iPhone i per a mòbils Android?

Efectivament. La nostra intenció era que arribés al major nombre de persones possible i, per tant, era important que es pogués descarregar des de qualsevol tipus de dispositiu mòbil. L’aplicació està disponible a la plataforma Google Play per a mòbils Android i també és possible descarregar-la a App Store per a iPhones.

Fa més de dos mesos  del llançament de l’aplicació. Com està sent la resposta i en quina mesura creieu que ha ajudat a promoure la salut mental?

Apptu@ es posa en marxa i la seva descàrrega està disponible a partir del 28 de setembre de 2020. Des d’aquest moment i fins ara estem acompanyant a les persones usuàries dels programes en la descàrrega de l’aplicació i s’està realitzant una formació distribuïda en 4 mòduls que fan referència al per què de la importància de l’ús de les TIC, com utilitzar-les de manera responsable i, més concretament, formen en a utilització de l’aplicació Apptu@.

L’aplicació està tenint una rebuda molt satisfactòria i la formació està apropant les persones que atenem al món de les tecnologies i facilitant la seva utilització. A més, aquesta aplicació aproxima el món de la salut mental a tota aquella persona interessada en conèixer millor el col·lectiu, a les persones interessades en participar en un voluntariat potenciant la sensibilització social i contribuint a crear una societat més justa i lliure d’estigmes.