En el marc de la Xarxa d’Acció Barcelona Ciutadania Activa i Compromesa de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha impulsat el Programa “Actius de l’Acord”, un distintiu per visualitzar i reconèixer l’esforç d’aquelles entitats, organitzacions o projectes, que estan treballant més activament per promoure el compromís social ciutadà.

El passat 13 de setembre de 2019, el programa “Actua” d’ATRA i el programa “Horta amb Gràcia” de Salut Mental Gràcia van rebre aquest distintiu que proporciona visibilitat i difusió de les bones pràctiques impulsades per les entitats socials i pels projectes membres de l’Acord Ciutadà. El guardó es va entregar a la seu del districte de l’Eixample i el van recollir Yolanda Guasch i Ricard Barrull, responsables d’aquests projectes.

El programa “Actua” és un programa de suport a la vida autònoma per a persones amb trastorn mental, que incorpora la participació d’un voluntariat inclusiu format per persones amb i sense trastorn mental. D’altra banda, “Horta amb Gràcia” és un espai d’aprenentatge hortícola que fomenta la biodiversitat basada en criteris ecològics i mediambientals, tot desenvolupant una formació destinada al col·lectiu de persones amb trastorn mental.