Un any més, l’1 de desembre commemorem el Dia Mundial de la Sida recordant i donant suport a totes les persones que d’una manera o d’una altra s’han vist afectades pel VIH.

Fa més de quaranta anys que es van diagnosticar els primers casos d’una pandèmia que ha provocat fins ara la infecció de 84 milions de persones arreu del món. A Catalunya, actualment hi ha al voltant de 33.000 persones que viuen amb el VIH.

Cada any, la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques es suma a aquesta diada per fomentar la conscienciació de la societat i implicar-la en la resposta enfront del VIH, fent difusió de les estratègies que estan a l’abast de la població i també elaborant un comunicat conjunt al qual s’adhereixen més de 130 entitats públiques i privades que adquireixen un compromís laboral i professional per fomentar i mantenir el respecte i la no discriminació de les persones que viuen amb el VIH/sida.  

Grup ATRA, a través de les seves entitats ATRA i ATART, ens sumem un any més al mencionat manifest conjunt:

La comunitat internacional ha assumit el compromís de posar fi a l’epidèmia del VIH com a amenaça per a la salut pública l’any 2030 i Catalunya treballa fermament per aconseguir-ho després d’haver assolit i superat els objectius 90- 90-90 fixats per ONUSIDA per a l’any 2020.

Els avenços científics i socials han millorat la qualitat i l’esperança de vida de les persones amb VIH i la implementació de noves eines com la profilaxi pre-exposició està contribuint a reduir el nombre de casos diagnosticats. Tot i això, hem de continuar treballant per aconseguir eliminar la transmissió del virus.

Catalunya disposa d’un clar full de ruta per als propers anys, el Pla d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2021-2030, aprovat per Acord de Govern i liderat pel Programa de Prevenció, Control i Atenció al VIH, les ITS i les Hepatitis Víriques. Un altre element important és el Pacte Social contra la discriminació i l’estigma de les persones amb VIH a Catalunya, impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, el Departament de Salut i el Comitè Primer de Desembre, en el que participen altres departaments de la Generalitat, entitats municipalistes, teixit associatiu, agents socials i col·legis professionals. El seu objectiu és canviar la percepció del VIH a la societat, lluitar contra la serofòbia i garantir l’accés igualitari a serveis, prestacions i treball.

Les pandèmies evidencien les desigualtats i agreugen les fragilitats, la qual cosa afavoreix l’aparició de problemes de salut. Ens cal avançar cap a la construcció d’una societat més igualitària, inclusiva, justa i respectuosa amb els drets humans perquè el foment del respecte a la diversitat i d’una educació integral ens conduirà al futur que tots i totes desitgem, un futur sense VIH.

Aprofitem el dia d’avui per reflexionar-hi i reivindicar un esforç conjunt perquè la frase “Zero estigma, zero VIH” sigui una realitat.