Grup ATRA, a través de les seves entitats ATRA i ATART, s’adhereix un any més al comunicat conjunt elaborat amb motiu del Dia Mundial de la Sida i al que s’han sumat més de 130 entitats públiques i privades. En aquest manifest les entitats adquireixen un compromís professional per fomentar i mantenir el respecte i la no discriminació de les persones que viuen amb el VIH/sida. Compartim responsabilitats, compromisos i respostes:

Des de l’any 1987, cada 1 de desembre al món es commemora el Dia Mundial de la Sida per donar suport a les persones que viuen amb el VIH i a les que estan afectades pel virus; per recordar les persones que han mort per malalties relacionades amb la sida i per no oblidar que hem de continuar actius, sense treva, en la resposta enfront del VIH.

Aquest any 2020 totes les mirades estan sobre la pandèmia de la COVID-19 i com aquesta afecta la nostra salut. La COVID-19 ha fet que sigui evident, una vegada més, que la salut s’interrelaciona estretament amb altres qüestions fonamentals com les desigualtats, els drets humans, la igualtat de gènere, la protecció social i l’economia.

Per acabar amb les pandèmies del VIH i de la COVID-19, coincidents en el temps, és necessària la mateixa aproximació holística basada en els principis de salut pública: equitat, solidaritat, accés al sistema sanitari i que la societat s’involucri en les mesures que es prenen. És clau que se’n segueixi impulsant el monitoratge, la prevenció, la detecció precoç i el tractament, i eliminar l’estigma i la discriminació associats, posant les persones en el centre de les actuacions, fonamentant-les en els drets humans i amb perspectiva de gènere.

Per avançar en aquests objectius, el compromís polític i social existent a Catalunya ens han permès desenvolupar eines com el Pla d’acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020, l’Acord nacional per afrontar l’epidèmia del VIH a Catalunya i lluitar contra l’estigma relacionat i el Pacte social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH. Instruments com el Programa de prevenció, control i atenció al virus d’immunodeficiència humana, les infeccions de transmissió sexual i les hepatitis víriques faciliten la planificació, l’impuls, la coordinació i l’avaluació de les estratègies que ens han de conduir al control i l’eliminació d’aquests problemes de salut.

Només si les administracions, les entitats comunitàries, les societats científiques i la ciutadania treballem amb empenta i de forma coordinada aconseguirem millorar la qualitat de vida de tota la població, evitar noves infeccions, fer-ne el diagnòstic i tractar-les precoçment, així com abordar nous reptes com ara l’envelliment prematur de les persones amb VIH de forma efectiva.

En aquest Dia Mundial de la Sida 2020, sincronitzem els esforços i apel·lem a la responsabilitat compartida, sense excepció, per aconseguir una societat més sana. La meva salut és la salut de totes i tots.

Enllaços d’interès: