Formació PDF Imprimeix

El Grup ATRA té experiència desenvolupant cursos i tallers de formació específics en addiccions i salut mental per a professionals i voluntaris.

Programes de formació per a professionals

En el camp de la formació per a professionals, oferim cursos especialitzats en l’àmbit dels serveis comunitaris, desenvolupant programes propis i/o en col.laboració amb altres entitats.
Els programes aborden temes sobre la intervenció psicosocial i psicosanitària en drogodependències i salut mental.

Cursos que hem impartit:

-  Formació bàsica en conducta addictiva.

-  Formació per a la intervenció socioeducativa en centres socio-sanitaris.

-  Formació sobre el paper dels professionals en les centres d’atenció de salut mental i drogues.

-   Formació en art-teràpia destinada a professionals d’atenció directa en els camps de salut i educació en centres de salut mental.

Programes de formació per a voluntariat en drogodependències i
salut mental

Oferim la possibilitat de fer un curs per a la formació de voluntaris en el camp de les drogodependències i salut mental a Barcelona i Girona.
La finalitat del curs és proporcionar uns coneixements teòrics bàsics i les habilitats pràctiques indispensables, per poder col.laborar com a voluntari en els nostres serveis, tant en els dedicats a les drogodependències com en els de salut mental.

Tallers de formació per a empreses

Tallers o Sessions formatives orientades a la promoció de la salut en l’empresa.

La salut emocional de les persones és el resultat de la intervenció de múltiples factors que incideixen en esferes tan diverses com, la biològica, la individual, la familiar i social i, inclús la econòmica i ambiental,  que es troben relacionades amb les condicions de la vida personal i les del treball.

Alguns dels principals tallers que realitzem són:

-  Afrontament de l'estrès

-  Tabaquisme

-  Gestió de les emocions

-  Intervencions en grup per a situacions crítiques