Educador/a Social Pis de Reinserció - Tractament addiccions PDF Imprimir

<< Ves al formulari de candidatures   

1. Lloc de Treball:

 • Necessitem: Educador/a social.
 • Entitat: ATART / Grup ATRA.
 • Horari: Dilluns a Dijous i un cap de setmana al mes.
 • Ubicació: Pis de Reinserció Girona (Girona).
 • Jornada: 39,0625 h/setmanals.
 • Temporalitat: De l’1 de març al 31 d’agost de 2020. Per a cobrir una excedència.
 • Característiques del servei: El Pis Reinserció és un recurs de reinserció amb règim residencial, que té com a objectiu consolidar l’autonomia i promoure la vinculació activa de la persona drogodependent amb la seva realitat social, oferint unes condicions de vida normalitzades en un medi urbà. Proporciona ajuda i suport per mantenir un estil de vida saludable i per facilitar la total integració de la persona a la societat.

2. Titulació: Llicenciatura/Grau en Educació Social.

 

3. Descripció:

Funcions:

Representació institucional:

 • Actuar com a model de conducta.
 • Supervisar que es compleixi el RRI, i intervenir en cas contrari.

Dinamització i conducció del tractament:

 • Fer seguiment del procés d’acollida dels nous ingressos (revisió pertinències, recollida de mostres d’orina,...)
 • Dur a terme tasques d’observació, intervenció i registre.
 • Ser responsable de fer valoracions, per exposar i treballar a la reunió d’equip.
 • Fer tutories individuals.
 • Revisar i retornar planificats.
 • Dirigir la reunió de dinàmica de grup
 • Realitzar intervenció grupal en els espais quotidians: dirigir sobretaules, etc.

Coordinació interna i externa:

 • Participar setmanalment de la reunió d’equip.
 • Fer i enviar report setmanal a la direcció del servei.
 • Informar a la direcció del servei de les incidències.
 • Dur a terme les coordinacions habituals de seguiment dels casos. Es fa amb supervisió per part del director/a de servei.
 • Supervisar els professionals en pràctiques i coordinar amb el coordinador/a de pràctiques del centre de formació, si el director/a del servei li ha delegat la tasca.

Gestió de documentació:

 • Elaborar els informes amb la supervisió del director de servei.
 • Responsabilitzar-se que la història estigui al dia: Omplir registre de PTI, full de registre de tutories, etc. de cada resident.
 • Llegir el diari d’equip a l’iniciar el torn, i escriure al diari d’equip al finalitzar el torn.

Infraestructures:

 • Vetllar pel bon funcionament i manteniment de la infraestructura del recurs, fent d’això una tasca educativa per a les persones residents, pel que fa a higiene, cura i manteniment de l’espai.

Millores del programa:

 • Proposar i participar en l’elaboració, revisió i millora del programa i processos, protocols i documents de registres.

Requisits:

 • Titulació: Educació Social. Formació i experiència en salut mental i drogodependències i/o persones sense llar.
 • Experiència: Imprescindible experiència. Es valorarà l’experiència en el treball amb persones amb addiccions o amb patologia dual.
 • Competències: Domini del català i del castellà. Capacitat de planificació i organització, de treball en equip, d’iniciativa, maduresa i autocontrol emocional, capacitat de posar límits, posicionar-se i de maneig de grups.
 • Residència: Cal que la persona candidata resideixi, o estigui disposada a traslladar-se a la zona on es troba el centre (Girona).

Salari: 1825.24€ Brut/mensuals x 12 pagues + plus festiu.

 

4. Contacte:

Persones interessades enviar CV a: Aida Sanchez

Correu electrònic:     Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla