ATRA Clínic PDF Imprimeix

Presentació

ATRA Clínic desenvolupa la seva activitat principal en el camp de la salut mental. Un ampli equip de professionals multidisciplinari socio-sanitari aborda el tractament de forma integrada i coordinada, per garantir i consolidar la millora de la qualitat de vida i la màxima autonomia dels seus pacients.

Entitat constituïda l’any 2000 per professionals de la salut i de l’educació.

Els serveis que gestiona ATRA Clínic estan integrats en la Xarxa de Salut Mental de Catalunya:

ATRA Clínic és membre fundador de l’Associació Catalana de Llars de Salut Mental de Catalunya.

Missió

Atenció i tractament a persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social, especialment derivada de la salut mental, per tal que assoleixin la seva autonomia i integració social. Sempre amb vocació de funció pública.

Visió

 • Ser una organització referent en el camp de la salut mental.
 • Desenvolupar projectes innovadors compromesos socialment.
 • Ser una organització eficient, flexible i transparent, formada per professionals altament capacitats.
 • Buscar la millora continua dels nostres serveis, i de la qualitat de vida dels nostres usuaris i llurs famílies.

Valors

Tenim el compromís d’actuar amb els valors i principis que manifestem en aquesta declaració, davant de les persones destinatàries de la nostra activitat, la societat i la pròpia organització.

 • Respecte
 • Transparència
 • Professionalitat
 • Entusiasme
 • Implicació

Política de Qualitat

La política de qualitat del Grup ATRA es fonamenta en els següents compromisos:

 • Compromís amb els seus usuaris: al servei de les persones i llurs famílies, amb respostes de qualitat planificades i professionals, adequades a les seves necessitats, amb esperit de millora continua i actituds positives i generadores de canvi.
 • Compromís amb el seus professionals: consolidant un equip de professionals qualificats i motivats. Fomentant la participació, el respecte, la claredat, la solidaritat, el treball en equip i la comunicació a tots els nivells, així com capacitar-los amb plans de formació continuada.
 • Compromís amb els associats: vetllant pel seguiment dels acords de l’Assemblea amb total transparència d’informacions cap als associats.
 • Compromís amb el compliment dels requisits legals i reglamentaris: assegurant el compliment dels requisits legals i reglamentaris als serveis que oferim.
 • Compromís amb la societat: contribuint activament al desenvolupament de programes i serveis, orientats a la rehabilitació i integració social de persones amb trastorn mental i/o amb risc de vulnerabilitat social.