Avís legal LOPD PDF Imprimeix

Per tornar al formulari clica "enrera" al teu navegador.

Política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

El propòsit d'aquest Avís Legal, és informar aels usuaris de www.grupatra.org, domiciliada a C/ Gran de Gràcia núm. 239, 1r 1a, Barcelona, 08012 - Barcelona, de la qual la raó social del Responsable del fitxer és l'ASSOCIACIÓ ATRA, de quina és la seva política de protecció de la privacitat y confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal teneén com a finalitat per una part, el poder respondre la seva petició i conseqüentment, satisfer les necessitats del sol·licitant, per la qual cosa si és necessari es comunicaran les dades a les altres entitats (ATRA CLINIC, S.L, dedicada a l'atenció psicosocial de la salut mental, UTE ATRA-ATART), dedicada a l'atenció psicosocial de la salut mental i ATART, dedicades als serveis de salut mental i a la reinserció de drogodependents.a al tractament de les addiccions). En conseqüència, en el moment que es se satisfan aquestes peticions es cancel·len totes les dades de caràcter personal dels usuaris, amb el que no se'ls envia comunicacions no sol·licitades; I per altre partbanda, si ha complimentat el formulari destinat a la nostre borsa de treball, les seves dades es recolliran i tractaran amb la finalitat d'incloure-les en la mateixa, durant un període de dos (2) mesos des de la recepció, transcurreguttranscorregut aquest periodeperíode es destruiran. Tot això, per atendre les possibles vacants d'un lloc de treball que existeixi tant en ASSOCIACIÓ ATRA (Responsable del Fitxer) com de la resta d'entitats que esmentem a continuació (ATRA CLINIC, S.L, dedicada a l'atenció psicosocial de la salut mental, UTE ATRA-ATART, dedicada a l'atenció psicosocial de la salut mental i ATART), dedicada al tractament de les addiccions), dedicades a les activitats enumerades anteriorment, a les que se'ls hi comunicaran les seves dades.
Els destinataris d'aquesta informació únicament seran els departaments en els què s'organitza l'ASSOCIACIÓ ATRA i ens col·laboradores oportuns per al desenvolupament de les seves atribucions i objecte social (que únicament accedeixen a les dades en els termes del art. 12 LOPD, sense que això comporti en cap cas una comunicació de les dades);, així com la cessió a les entitats oficials públiques o privades que ho exigeixin per Llei i en el seu cas, la cessió a lesles altres entitats (ATRA CLINIC, S.L, dedicada a l'atenció psicosocial de la salut mental, UTE ATRA-ATART, dedicada a l'atenció psicosocial de la salut mental i ATART, dedicada al tractament de les addiccions), dedicades a serveis de salut mental i a la reinsecióreinserció de drogodependents, amb l'objectiu de donar-li una constestaciócontestació adequada a la seva consulta o cobrir una vacant del lloc de treball.

Tots els camps del formulari on-line marcats amb asterisc (*) és obligatori emplenar-los per poder contactar amb nosaltres.  En el cas de contactar amb nosaltres mitjançant l'enllaç de l'e-mail que figura a la Web, únicament serà necessària l'adreça del correu electrònic perquè li puguem contestar.

ASSOCIACIÓ ATRA l'informa que les dades dels usuaris que es faciliten a la Web, s'allotjen en un servidor català donat que el servidor web es troba situat a Espanya.

Es garantitza l'exercici dels drets d'accés, cancel·lació, rectificació, oposició de l'usuari, a les seves dades de caràcter personal que formen part del nostre fitxer. Per a això dirigirà la seva sol·licitud datada, signada i adjuntant copia del DNI mitjançant l'adreça de correu electrònic Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la o bé a l'adreça postal C/ Gran de Gràcia núm. 239, 1r 1a - 08012 - Barcelona.

La Web www.grupatra.org ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l'usuari ha de ser conscient que en l'actualitdatd les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s'està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat d'ASSOCIACIÓ ATRA, ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per protegir les dades conforme determina la llei.

El tractament de cookies a la Web www.grupatra.org es fa segons informació complementària a l'espai de la Llei de Cookies.

Mitjançant la nostre pàgina Web pot accedir a les xarxes socials com Facebook, Twitter i altres d’accés obert a tots els usuaris. Es tracta de llocs web on l’usuari pot registrar-se i seguir-nos gratuïtament. En aquestes xarxes socials els usuaris podran conèixer de les nostres activitats, opinions, accedir a les fotos i en el seu cas, vídeos. Els usuaris d’aquestes xarxes socials han de ser conscients de que aquest lloc es independent de la Web www.grupatra.org i es troba obert, es ha dir, es visible per a tots els seus usuaris, i les polítiques de privacitat a aplicar a aquests continguts son fixades per la corresponent xarxa social (com Facebook, Twitter); ja que ASSOCIACIO ATRA no es titular de les xarxes socials.

La Web www.grupatra.org farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d'ells, per aquest motiuaixò  si hi ha alguna modificació de les dades l'usuari de la web els comunicarà al Responsable del Fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis. En definitiva, l'usuari reconeix assumir la responsabilitat de qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, abastant l'esmentada responsabilitat sense restriccionós qualsevol l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa així com a la seva legalitat aen Espanya.

La prestació del servei d'aquest Web i les presents condicions d'Ús del Lloc Web es regeixen per la Llei espanyola. Per a  qualsevol discrepància en l'execució, interpretació, compliment d'aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.