PDF Imprimeix

El Programa de Suport a la Vida Autònoma (PSVA), és un programa de reinserció, dirigit a persones que tenen dificultats en la seva inclusió social. Les activitats que es realitzen es fan mitjançant sessions individuals i/o grupals, segons les necessitats personals.

El programa consta d’un conjunt d’activitats de suport i acompanyament que tenen com objectiu reforçar l’autonomia i la responsabilitat per tal d’aconseguir el manteniment d’un estil de vida saludable i una plena integració a la societat.

L’equip de professionals que porten el programa són psicòleg, educadors socials i treballador social.

El programa funciona amb mòduls diferencials segons les necessitats de la persona:

  • Tutories de suport
  • Grup d’autoajuda
  • Grup d’habilitats socials

Les línies principals que es treballen són:

-       Suport a la recerca de formació i treball

-       Aprenentatge de la gestió econòmica i domèstica

-       Fomentar la participació en activitats de temps lliure

-       Millora dels vincles familiars

-       Entrenament per establir relacions socials

-       Teràpia de grup i prevenció de recaigudes

-       Visites a domicili i assessorament telefònic